Etkinlikler

TEZ AŞAMASINDAKİ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN EK SÜRE HAKKI


Resmi Gazete'de yayımlanan  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen fıkrada belirtilen;

"(8) Yükseköğretim kurumları tarafından, afet ve salgınlarda
 tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir,  verilen bu ek süreler, azami süreden sayılmaz." Denilmesi nedeniyle;

Enstitümüz 
 tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerinin buna ilişkin talep dilekçelerini 01- 20 Eylül 2020 tarihleri  arasında elden Enstitümüze veya fbe@siirt.edu.tr adresine aşağıda örneği gösterilen dilekçe ile yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır. 
Önemle Duyurulur.


Örnek Dilekçe:

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
 ...................  Anabilim Dalı  ................. nolu  tez aşamasında  Yüksek Lisans/Doktora Öğrencisiyim.  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen fıkra gereğince bir dönem ek süre verilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim. ...../09/2020
    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Adı ve Soyadı 

MEHMET SAİT AKSU (0484) 212-1111 / 3457
Fen Bilimleri Enstitüsü
16.6.2020