Etkinlikler

Misyon-Vizyon

Misyon

Fen ve mühendislik alanlarında nitelikli araştırmacılar yetiştirmek, bilimsel ve teknolojik bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirilmesi için gereken eğitim programlarının geliştirilmesini ve etkin bir şekilde yürütülmesini organize etmek, tarım ve hayvancılıkta ihtisaslaşma alanları başta olmak üzere bünyesindeki tüm programlarda eğitim kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlamak, toplumsal gereksinimler ile ulusal ve uluslararası gelişmeleri göz önüne alarak yeni programların açılmasını ve toplumun refah düzeyinin yükseltilmesine yönelik çıktıların üretilmesini teşvik etmek.

Vizyon

Verdiği eğitim ile nitelikli bilim insanı yetiştirmeyi, ulusal ve uluslararası düzeydeki araştırmalarını artırarak sürdürmeyi ve mezunlarının alanlarında seçkin bir yere sahip olmalarını hedefleyen, saygın ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

MEHMET SAİT AKSU
Güncelleme : 27.05.2022 09:53:53