Etkinlikler

Formlar Ve Dilekçeler


                             YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İlgili Olduğu Konu

                               Form Adı

Tezsiz Yüksek Lisans Formları

 Dönem Projesi Öneri Formu

Dönem Projesi Değerlendirme Formu

Başvuru Formu

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Formu

Yabancı Uyruklu Başvuru Formu

Danışman İşlemleri İle İlgili Formlar

Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu

Yüksek Lisans Danışman Değişiklik Öneri Formu

Yüksek Lisans 2. Danışman Öneri Formu

Bilimsel Hazırlık Programı İle İlgili Formlar

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

Bilimsel Hazırlık Programı Not Teslim Formu

Bilimsel Hazırlık Programını Tamamlayan Öğrenciler İçin Anabilim Dalının Doldurması Gereken Form

Dersler İle İlgili Formlar

Ders Muafiyet Formu

Araştırma İzin Formu

Yeni Ders Öneri Formu

Ders Kayıt Formu

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

Yüksek Lisans Öğrenci Bilgi Formu

Ek Ders Ücret Formu

Final Ücret Formu

Not Düzeltme Formu

Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu (Farklı Ünv.Kayıtlı Öğr.İçin)

Seminer İle İlgili Formlar

Seminer Bildirim Formu

Danışman Seminer Değerlendirme Formu

Seminer Katılım Listesi

Tezler İle İlgili Formlar ve Diğer Formlar

Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Tez Savunma İstek Formu

Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Başlığı/Konusu Değiştirme Formu

Tez Savunma Duyuru Formu

Yüksek Lisans Mezuniyet Kontrol Listesi

Yüksek Lisans Tez Düzeltme Tutanağı

Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor

Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı

Tez Teslimi İçin Ek Süre Talep Formu

Tez Benzerlik Formu

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Yolluk İstek Formu                                       DOKTORA PROGRAMI

Başvuru Formu

Doktora-Sanatta Yeterlik Programlarına Başvuru Formu

Yabancı Uyruklu Başvuru Formu

Doktora Genel Formlar

Araştırma İzin Formu

Doktora Danışman Değişiklik Öneri Formu

Doktora 2. Danışman Öneri Formu

Doktora Öğrenci Bilgi Formu

Doktora-Yayına Sunulan veya Yayınlanmış Makalelerin Değerlendirme Formu

Doktora Mezuniyet Kontrol Listesi

Doktora  Ders ve Yeterlik Sınavı

Doktora Yeterlik Sınavı İstek Formu

Doktora Yeterlilik Jüri Öneri Formu

Doktora Yeterlik Sınav Sonuç Tutanağı

Anabilim Dalı Yeterlik Komitesi Öneri Formu

Ders Muafiyet Formu

Doktora Ders Kayıt Formu(Farklı Ünv. Öğr.)

Doktora Tez İzleme Komitesi ve Tez Öneri Formları

Doktora Tez Öneri Formu

Doktora Tez Savunma İstek Formu

Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu

Doktora Tez Jüri Öneri Formu

Doktora Tez Teslim Formu

Doktora Tez Değerlendirme Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Değerlendirme Tutanağı

Tez Savunma Duyuru Formu

Tez Benzerlik Formu

Doktora Tez Başlığı/ Konusu Değiştirme Formu

Tez Teslimi İçin ek Süre Talep Formu

                                        GENEL FORMLAR

Diğer Formlar

İlişik Kesme Formu

Haftalık Ders Programı

Mezuniyet Belgesi Talep Formu

Yatay Geçiş Başvuru Formu

Genel Dilekçe Formu

Öğrenci Şifre Talep Formu

Fakülte-Yüksekokul Akademik-İdari Personel Genel Dilekçe Formu


MEHMET SAİT AKSU
Güncelleme : 4.07.2022 13:50:34