Etkinlikler

Öğrenci Affı Başvuları Hakkında Duyuru


5 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddeden yararlanmak isteyen (öğrenci affı) 5 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri, en geç 05.07.2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihine kadar), kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları halinde yeniden öğrencilik hakkı kazanabilirler.


   25 Temmuz-9 Eylül 2022 tarihleri arasında müracaatta bulunanlar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

 

     9 Eylül 2022 tarihinden sonra gelen başvurular sonraki eğitim-öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.

 

  Af kanunundan faydalanamayanlar:

            Her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, (terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,


 Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler


  1. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
  2. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.
  3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  4. Diploma (Lisans, Doktora için Yüksek Lisans)
  5. Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

  6. Lisansüstü başvuru formu için tıklayınız.
MEHMET SAİT AKSU (0484) 212-1111 / 3457
Fen Bilimleri Enstitüsü
8.8.2022