Etkinlikler

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programının Açılması


Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği'nin 4. maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2021-2022  Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde öğrenci  alınacaktır. Duyurulur.
MEHMET SAİT AKSU (0484) 212-1111 / 3457
Fen Bilimleri Enstitüsü
25.2.2021