Etkinlikler

Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru Tarihleri Ne Zaman Yayınlanır ?

Cevap: Lisansüstü programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, enstitü anabilim dalı akademik kurullarının önerileri doğrultusunda enstitü kurulunca karara bağlanarak Senatonun onayından sonra her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda; başvuru tarihleri, başvuru koşulları, adayların mülakata alınacakları yer ve tarihler belirtilir. 

 

 Lisansüstü programlara kayıt yaptırma hakkım ne zamana kadar geçerlidir ?

Cevap: SİÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre  giriş sınavlarında başarılı olan ve adları, ilgili öğretim programının kontenjanı dikkate alınarak enstitü müdürlüğünce yapılan ilandaki aday listesinde yer alan ögrenci adayları; kendilerinden istenen bilgi ve belgeleri, ilanda belirtilen süre içinde müdürlüğe teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. İlan edilen takvimde belirtilen tarihe kadar kayıt yaptırmayanlar haklarını kaybetmiş sayılırlar.

 

Her yarıyıl kayıt yenilme yapmam gerekli midir ?

Cevap: Ders ve tez aşamasında her yarıyıl, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, öğrenci bilgi sistemini kullanarak ders ve tez seçimini yapmalısınız.  

ONUR TUNÇ ALDI
Güncelleme : 29.12.2015 10:59:08