Etkinlikler

Birim Kalite Kurulu

                                    BİRİM KALİTE KURUL ÜYELERİ
ADI SOYADI GÖREVİ TELEFON NO E-POSTA
Doç.Dr. Fevzi HANSU Başkan 0484212111-3455 f_hansu@siirt.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Volkan Müjdat TİRYAKİ
(Birim Kalite Yönetimi Temsilcisi)
Üye 0484212111-3459 tiryakiv@siirt.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Harun BEKTAŞ Üye 0484212111-3458 harunbektas@siirt.edu.tr
Mehmet Sait AKSU Üye 0484212111-3457 msaksu@siirt.edu.tr
Hasan ÖZDEN Üye 0484212111-3454 ozden@siirt.edu.tr
Cihat TÜRKAN Üye 0484212111-3456 cihat.turkan@siirt.edu.tr

MEHMET SAİT AKSU
Güncelleme : 4.02.2022 09:58:17