Haberler

Formlar Ve Dilekçeler


YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İlgili Olduğu Konu

Form Adı

Başvuru Formu

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru Formu

Danışman İşlemleri İle İlgili Formlar

Yüksek Lisans Tez Danışmanı Öneri Formu

Yüksek Lisans Danışman - Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu

Yüksek Lisans 2. Danışman Öneri Formu

Bilimsel Hazırlık Programı İle İlgili Formlar

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

Bilimsel Hazırlık Programı Not Teslim Formu

Bilimsel Hazırlık Programını Tamamlayan Öğrenciler İçin Anabilim Dalının Doldurması Gereken Form

Dersler İle İlgili Formlar

Yüksek Lisans Ders Kayıt Formu (Farklı Ünv.Kayıtlı Öğr.İçin)

Yeni Ders Öneri Formu

Ders Kayıt Formu

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

Yüksek Lisans Öğrenci Bilgi Formu

Lisansüstü Ders İntibak Formu

Ek Ders Ücret Formu

Final Ücret Formu

Not Düzeltme Formu

Seminer İle İlgili Formlar

Seminer Bildirim Formu

Danışman Seminer Değerlendirme Formu


Seminer Katılım Listesi

Tezler İle İlgili Formlar ve Diğer Formlar


Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Jüri Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Tutanağı

Yüksek Lisans Tez Çalışması Denetleme Raporu

Yüksek Lisans Danışman - Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu

Yüksek Lisans Tez CD Kapağı

Lisansüstü Ciltli Tez Teslim Formu

Yüksek Lisans Mezuniyet Kontrol Listesi

Yüksek Lisans Tez Düzeltme Tutanağı

Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor

Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Tez Adı Değiştirme Formu (jüri-tarafından)

Tez İntihal Raporu Beyanı Dilekçesi

Yolluk İstek Formu


                                       DOKTORA PROGRAMI

Başvuru Formu

Doktora-Sanatta Yeterlik Programlarına Başvuru Formu

Doktora Genel Formlar

Doktora 2. Danışman Öneri Formu

Doktora Öğrenci Bilgi Formu

Doktora-Yayına Sunulan veya Yayınlanmış Makalelerin Değerlendirme Formu

Doktora Mezuniyet Kontrol Listesi

Doktora  Ders ve Yeterlik Sınavı

Doktora Tez Sınav Sonuç Tutanağı

Doktora Yeterlik I. ve II. Yazılı Sınav Tutanağı

Doktora Yeterlik Sözlü Sınav Tutanağı

Doktora Yazılı Yeterlik Jüri Öneri Formu

Doktora Ders Kayıt Formu(Farklı Ünv. Öğr.)

Doktora Tez Önerisi Formları

Doktora Tez Öneri Formu

Doktora Tez Danışmanı Öneri Formu

Doktora Tez Jüri Öneri Formu

Doktora Tez Teslim Formu

Doktora Tez Değerlendirme Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu

Doktora Danışman-Tez Konusu Değişiklik Öneri Formu

Doktora Tez Düzeltme ve Jüri Üyelerine Ciltli Tez Teslim Tutanağı

Doktora Tez CD Kapağı

                                        GENEL FORMLAR

Diğer Formlar

Jüri Üyelerine Tez Teslim Formu

Haftalık Ders Programı

Mezun Olan-Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kimlik Teslim Formu

Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları ve Koşulları Formu

Lisansüstü Eğitim Yapanlar İçin Sevk Tehiri Teklif Formu

Genel Dilekçe Formu

Öğrenci Şifre Talep Formu

Fakülte-Yüksekokul Akademik-İdari Personel Genel Dilekçe FormuESKİ FORMLAR


İlgili Olduğu Konu Form Adı
Başvuru Formu Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu
Danışman İşlemleri İle İlgili Formlar

Danışman Değişikliği Danışman İsteği İle İlgili

Danışman Değişikliği Öğrenci Talebi İle

Öğrenciler İçin Danışman Tercih Formu

Bilimsel Hazırlık Programı İle İlgili Formlar

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

Bilimsel Hazırlık Programı Not Teslim Formu

Bilimsel Hazırlık Programını Tamamlayan Öğrenciler İçin Anabilim Dalının Doldurması Gereken Form

Dersler İle İlgili Formlar

Ders Öneri Formu

Ders Kayıt Formu

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

Ek Ders Ücret Formu

Final Ücret Formu

Not Düzeltme Formu

Seminer İle İlgili Formlar

Seminer Bildirim Formu

Danışman Seminer Değerlendirme Formu

Seminer Katılım Listesi

Tezler İle İlgili Formlar

Tez Önerisi Hazırlama Formu

Tez Önerisi Katılım Listesi

Tez Konusu Değişikliği İstem Dilekçesi

Yüksek Lisans Tez CD Kapağı

Tez Teslim Dilekçesi

Tez Jürisi Atama Formu

Tez Savunması

Tez Savunması Katılım Listesi

Yüksek Lisans Tez Düzeltme Tutanağı

Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor

Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Yolluk İstek Formu

Doktora Hazırlık Çalışması İle İlgili Formlar

Doktora Hazırlık Çalışması Formu

Doktora Hazırlık Çalışması Değerlendirme Tutanağı

Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
Doktora Tez Önerisi Formları ve TİK Tutanağı

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

Doktora Tez Önerisi Savunması

Tez İzleme Komitesi Tutanağı

Katılım Listesi Formları Katılım Listesi
MEHMET SAİT AKSU
Güncelleme : 10.02.2020 14:51:47