Formlar Ve Dilekçeler

İlgili Olduğu Konu Form Adı
Başvuru Formu Lisansüstü Eğitim Başvuru Formu
Danışman İşlemleri İle İlgili Formlar

Danışman Değişikliği Danışman İsteği İle İlgili

Danışman Değişikliği Öğrenci Talebi İle

Öğrenciler İçin Danışman Tercih Formu

Bilimsel Hazırlık Programı İle İlgili Formlar

Bilimsel Hazırlık Programı Ders Kayıt Formu

Bilimsel Hazırlık Programı Not Teslim Formu

Bilimsel Hazırlık Programını Tamamlayan Öğrenciler İçin Anabilim Dalının Doldurması Gereken Form

Dersler İle İlgili Formlar

Ders Öneri Formu

Ders Kayıt Formu

Özel Öğrenci Ders Kayıt Formu

Ek Ders Ücret Formu

Final Ücret Formu

Not Düzeltme Formu

Seminer İle İlgili Formlar

Seminer Bildirim Formu

Danışman Seminer Değerlendirme Formu

Seminer Katılım Listesi

Tezler İle İlgili Formlar

Tez Önerisi Hazırlama Formu

Tez Önerisi Katılım Listesi

Tez Konusu Değişikliği İstem Dilekçesi

Yüksek Lisans Tez CD Kapağı

Tez Teslim Dilekçesi

Tez Jürisi Atama Formu

Tez Savunması

Tez Savunması Katılım Listesi

Yüksek Lisans Tez Düzeltme Tutanağı

Lisansüstü Tez Değerlendirme Kişisel Rapor

Lisansüstü Tez Değerlendirme ve Sınav Tutanağı

Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi

Yolluk İstek Formu

Doktora Hazırlık Çalışması İle İlgili Formlar

Doktora Hazırlık Çalışması Formu

Doktora Hazırlık Çalışması Değerlendirme Tutanağı

Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı Doktora Yeterlik Sınavı Tutanağı
Doktora Tez Önerisi Formları ve TİK Tutanağı

Doktora Tez Önerisi Değerlendirme Tutanağı

Doktora Tez Önerisi Savunması

Tez İzleme Komitesi Tutanağı

Katılım Listesi Formları Katılım Listesi

BEKİR ÇİFTÇİ
Güncelleme : 10.03.2017 13:50:43