Haberler & Etkinlikler

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

1.Yarıyıl Ders Planı

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TAB701

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0+1

Z

2

TAB801

Uzmanlık Alan Dersi

8+0

Z

8

SEÇ101

Seçmeli Ders (4 Seçmeli Ders Alacak)

3+0

S

20

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

Seçmeli Dersler

 

TAB505

Tarla Bitkilerinde Biyolojik Azot Fiksasyonu

 

3+0

 

S

 

5

TAB507

Sulu Tarımda Bitki Yetiştiriciliği


3+0

 

S

 

5

TAB509

Tahıllarda Abiyotik Gerilim Fizyolojisi


3+0

 

S

 

5

TAB511

Tarla Tarımı Sorunları


3+0

 

S

 

5

TAB513

Melezleme Tekniği-I


3+0

 

S

 

5

TAB515

Biyoyakıt Bitkileri


3+0

 

S

 

5

TAB517

Lif ve Kauçuk Bitkileri Özel Yetiştirme Islahı


3+0

 

S

 

5

TAB519

Nişasta ve Şeker Bitkileri Özel Yetiştirme ve Islahı


3+0

 

S

 

5

TAB521

Tarla Bitkilerinde Münavebe Tekniği


3+0

 

S

 

5

TAB523

Yem Bitkilerinde Ot Kalitesi ve Kaliteyi Etkileyen Faktörler


3+0

 

S

 

5

TAB525

Çayır-Meraların Gübrelenmesi


3+0

 

S

 

5

TAB527

Bitkisel Lif Teknolojisi


3+0

 

S

 

5

TAB529

Endüstri Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu ve Depolama Tekniği


3+0

 

S

 

5

TAB531

Endüstri Bitkilerinde Hasada Yardımcı Uygulamalar


3+0

 

S

 

5

TAB533

Pamukte Çırçırlama, Tohum Delintasyonu ve Hazırlama


3+0

 

S

 

5

TAB535

Lif Bitkilerinde Kültürel Uygulamalar ve Etkileşimleri


3+0

 

S

 

5

TAB537

Tohumcuk Teknolojisi


3+0

 

S

 

5

TAB539

Yem Bitkileri Tarımının Genel Esasları


3+0

 

S

 

5

TAB541

Kaba Yem Kurutma ve Depolama Yöntemleri


3+0

 

S

 

5

TAB543

Çayır Meraların Hukuki Nitelikleri


3+0

 

S

 

5

TAB545

Alkaloid Bitkileri


3+0

 

S

 

5

TAB547

Uçucu Yağ Bitkileri


3+0

 

S

 

5

TAB549

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Maddeler, Elde Edilme ve Analiz Yöntemleri


3+0

 

S

 

5

 

 

 

 

 

 

2.Yarıyıl Ders Planı

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TAB500

Yüksek Lisans Semineri

0+2

Z

5

TAB702

Yüksek Lisans Tez Hazırlık

0+1

Z

2

TAB802

Uzmanlık Alan Dersi

8+0

Z

8

SEÇ102

Seçmeli (3 Seçmeli Ders Alacak)

3+0

S

15

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

Seçmeli Dersler

 

TAB502

Baklagil Bitkilerinde Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi

 

3+0

 

S

 

5

TAB504

Tarla Bitkilerinde Ürün Kalitesinin Geliştirilmesi


3+0

 

S

 

5

TAB504

Sert Kabuklu Meyve Türleri Islahı


3+0

 

S

 

5

TAB506

Tarla Bitkilerinde Allelopati


3+0

 

S

 

5

TAB508

Lif Bitkileri Çiçeklenme, Döllenme Biyolojisi ve Ekofizyolojisi


3+0

 

S

 

5

TAB510

Tarla Bitkilerinde Organik Tarım


3+0

 

S

 

5

TAB512

Transgenik Bitkiler


3+0

 

S

 

5

TAB514

Tarla Bitkilerinde Mutasyon Islahı


3+0

 

S

 

5

TAB516

Bitkilerde Stres Fizyolojisi


3+0

 

S

 

5

TAB518

Tarla Bitkilerinde Kantitatif Genetik ve Analiz Yöntemleri


3+0

 

S

 

5

TAB520

Tarla Bitkilerinde Sürdürülebilir Tarım


3+0

 

S

 

5

TAB522

Kuru Tarım


3+0

 

S

 

5

TAB524

Bitki Gelişimini Teşvik Edici Mikroorganizmaların Tarla Bitkilerinde Kullanılması


3+0

 

S

 

5

TAB526

Yeşil Alan Bitkileri ve Yeşil Alanların Tesisi


3+0

 

S

 

5

TAB528

Çayır ve Mer'alarda Yabancı Bitkiler ve Kontrolü


3+0

 

S

 

5

TAB530

Vejetasyon Etüt ve Ölçme Yöntemleri


3+0

 

S

 

5

TAB532

Mera-Hayvan İlişkileri


3+0

 

S

 

5

TAB534

Mera Islahı ve Tekniği


3+0

 

S

 

5

TAB536

Tarla Yem Bitkileri Yetiştirme Tekniği


3+0

 

S

 

5

TAB540

Yağ Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknikleri


3+0

 

S

 

5

TAB542

Yağ Bitkileri Özel Yetiştiricilik ve Islahı


3+0

 

S

 

5

TAB544

Deneme Tekniği


3+0

 

S

 

5

TAB546

Boya Bitkileri


3+0

 

S

 

5

TAB548

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Kullanım, Değerlendirilme ve Standardizasyon


3+0

 

S

 

5

TAB550

Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Yetiştirme Teknikleri


3+0

 

S

 

5

TAB552

Sekonder Metabolitlerin Tarımsal Üretimde Bitki Aktivatörü Olarak Kullanım Olanakları


3+0

 

S

 

5

TAB554

Soğanlı ve Yumrulu Tıbbi Bitkiler


3+0

 

S

 

5

TAB556

Bitkisel İlaçlar ve Hazırlama Yöntemleri


3+0

 

S

 

5

 

3.Yarıyıl Ders Planı

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TAB703

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0+1

Zorunlu

22

TAB803

Uzmanlık Alanı Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

 

 

 

 

 

4.Yarıyıl Ders Planı

 

Ders Kodu

Ders Adı

T+U

Zorunlu/Seçmeli

AKTS

TAB04

Yüksek Lisans Tez Çalışması

0+1

Zorunlu

22

TAB804

Uzmanlık Alan Dersi

8+0

Zorunlu

8

 

 

 

Toplam AKTS

30

 

ONUR TUNÇ ALDI
Güncelleme : 11.02.2016 14:50:24